Preventivní prohlídky

Náplň preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé

Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za dva roky.

Obsahem preventivní prohlídky je:

 • doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
 • kontrola očkování proti tetanu,
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově-hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a zhodnocení onkologických rizik; u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat; u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,
 • vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech,
 • laboratorní vyšetření, jehož obsahem je
  • orientační chemické vyšetření moči při každé prohlídce,
  • vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,
  • vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech,
 • stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let,
 • u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let. Není-li takový výsledek k dispozici, předá lékař doporučení k provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.

Preventivní prohlídka je plně hrazena zdravotní pojišťovnou, není tedy vybírán ani regulační poplatek 30 Kč.

Závodní péče

V rámci komplexních pracovně lékařských služeb DHB MEDIPRAKTIK s.r.o. nabízí provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci:

 • vstupní lékařská prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná
 • lékařská výstupní prohlídka
 • lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (následná prohlídka)